Certificeringen

Voor het transport van levensmiddelen is het uiterst belangrijk om de kwaliteit van de producten te waarborgen. Dit staat bij Melk Transport Twente logischerwijs hoog in het vaandel. Zuivelproducten moeten in perfecte conditie bij de klant afgeleverd worden zodat voedselveiligheid en klanttevredenheid gegarandeerd kunnen worden.

Daarnaast is het bijdragen aan een betere leef- en werkomgeving door op een innovatieve en milieuvriendelijke wijze gebruik te maken van duurzaamheid en duurzame inzetbaarheid van mens en materieel voor Melk Transport Twente zeer belangrijk.

Melktransport voldoet aan de door Qlip vastgestelde normen voor:

-          Procescertificering Melktransport

-          Procescertificering Weidemelk

-          Procescertificering Vlog-melk

-          Procescertificering Intravervoer

Dit houdt in dat Melk Transport Twente is gecertificeerd voor het transport van stal-, weide- en vlog melk van de veehouder naar de fabriek en het transport van zuivelgrondstoffen tussen fabrieken.